บริการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ

อนุมัติวงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท

คำอธิบาย

บริษัท ไทยมันนี่ จำกัด เป็นแหล่งเงินทุนให้กับเจ้าของกิจการเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็น กิจการก่อสร้าง การขนส่งสินค้า การผลิต นำเข้าส่งออก ธุรกิจทุกวันนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในแต่ละวัน

การมีแหล่งเงินไว้ใจได้เพื่อสร้างความมั้นใจ คอยบริการให้ลูกค้า ธุรกิจจะได้ราบรื่นลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น บริษัทเราเป็นทางเลือกในการลงทุนและเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างไม่สดุด การลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วยให้คุณอยู่เหนือทุกการแข่งขัน ทางเรายินดีที่จะช่วยสนับสนันด้านเงินทุนให้กิจการของคุณเติบโต ขยายกิจการได้ตามที่คุณต้องการ

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในทางเลือกสำหรับคุณ เพราะเราเป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการมามากกว่า 10 ปี

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ
 
 • เป็นเจ้าของกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทและโรงงานขนาดเล็ก-ใหญ่

 • มีหนังสือจดทะเบียนที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ

 • มีที่ตั้งกิจการ บริษัท หจก.ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

 • มีที่พักอาศัยชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

เข้าเงื่อนไข
 
 • เป็นเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียน

 • ร้านอาหารที่จดทะเบียนการค้า

 • บริษัทขนาดกลาง

 • บริษัทขนาดเล็ก

 • บริษัทขนาดใหญ่

 • โรงงานผลิตต่างๆ

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ธุรกิจที่จดทะเบียนพาณิช

 

ไม่เข้าเงื่อนไข
 
 • พนักงานบริษัท

 • นักเรียนนักศึกษา

 • แม่ค้าแผงลอย

 • แม่ค้ารถเข็น

 • ขายของออนไลน์

 • ขายของชำ

 • ไม่มีทะเบียนการค้า

 • ไม่มีหนังสือรับรองDBD

 • ธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียน

เอกสารการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • หนังสือจดทะเบียนกิจการ

 • เอกสารแสดงรายรับทั้งหมด

 • แผนที่ที่พักอาศัย และแผนที่ที่ตั้งกิจการ

 • รูปถ่ายภายในและภายนอกของกิจการ

 

** คำเตือน : บริษัท Thaimoney จำกัด มีเว็ปไซต์เดียวเท่านั้น และไม่มีนโยบายให้โอนเงินหรือเรียกรับเงินก่อนทุกกรณี หากมีผู้แอบอ้างแสดงว่าท่านถูกหลอก **